ZPRAVODAJ

Měsíčník města Moravských Budějovic a Moravskobudějovického mikroregionu. Vydavatel Městské kulturní středisko Beseda, Purcnerova 62, 676 02 Moravské Budějovice. Formát A4, barevný obal na křídovém papíře. Náklad 5300 ks měsíčně. Distribuce do schránek v Moravských Budějovicích a Moravskobudějovického mikroregionu zdarma.

Vychází první den v měsíci. Uzávěrka vždy 10. dne předchozího měsíce.

Příjem článků: Lenka Nechvátalová E-mail: zpravodajmb@gmail.com, tel. 603 204 467.

Příjem inzerce: Pavel Čírtek, E-mail: redakce@besedamb.cz, Tel: 725 038 579. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Ceník inzerce naleznete zde

Zásady pro zveřejnění ve zpravodaji naleznete zde