Základní kurz tance a společenského chování

19. 9. – 28. 11. 2016

Základní kurz tance a společenského chování

Moravské Budějovice, MKS Beseda – Velký sál

 

POZVÁNKA DO TANEČNÍCH aneb pojďte s námi na taneční parket!

V průběhu lekcí se zájemci o společenský tanec a etiketu seznámí se základy mnoha tanců standartních i latinsko-amerických, naučí se rovněž základům správného chování ve společnosti. Běžně se absolventi naučí až 11 tanců včetně tanečních novinek, vše ovšem záleží na pozornosti, vytrvalosti a píli frekventantů. Většinou se jedná o mladé lidi z gymnázia a střeních škol, ale to rozhodně není podmínkou. Do tohoto základního kurzu se může přihlásit doopravdy každý, kdo se chce naučit tančit! Nejlépe je přijít do tanečních jako pár – přátelé, kamarádi, spolužáci či manželé. Pro ty, kteří si chtějí jen své znalosti od začátku zopakovat a nechtějí chodit do základních tanečních, připravujeme Taneční pro dospělé         ( zhruba od poloviny října do začátku prosince).

     Taneční nejsou žádná zkostnatělá nuda a přežitek! Naopak, v poslední době se hlásí stále víc zájemců o taneční vzdělání. Kromě znalosti tanců získají absolventi i  sociální dovednosti, které jsou nezbytné pro další život. Už jen to, že si hoši na sebe vezmou oblek (a to hned 12x!), vede k tomu, že se v něm nakonec začnou cítit přirozeně. Když pak jdou k maturitě, na přijímačky nebo pracovní pohovor, cítí se dobře a mohou své znalosti a dovednosti lépe prodat. O mladých dámách ve společenských šatech ani nemluvě!

       Mládeži v Čechách se celkově dlouhodobě dostává tanečního vzdělání ve velkém rozsahu. Je to ve světě ojedinělý fenomén – tento zvyk pochází ještě z dob národního obrození. V podobě, na kterou jsme zvyklí, fungují taneční  ještě na Slovensku a v Bavorsku. V Německu ale mnohdy není vyžadován společenský oděv, takže se  z tanečních lekcí stávají jakési diskotéky. Naopak v Rakousku (především ve Vídni) jsou taneční prestižní záležitostí a vysoce hodnocenou společenskou událostí.

      V našem městě se při vedení tanečních držíme dlouholeté společenské tradice i osvědčené výuky, formu se však snažíme přizpůsobit každé taneční sezoně zvlášť – s ohledem na úroveň mladých tanečníků a jejich zájem o jednotlivé tance, novým metodickým postupům při výuce tanců,  módním i moderním tanečním hitům a soudobé hudbě, přičemž klasika zůstává základem, který prověřil čas.

     Jestliže se rozhodnete v září vstoupit na taneční parket a absolvovat Kurzy tance a společenského chování 2016, záleží jen na vás. My se budeme snažit, aby se vám na našich lekcích líbilo, aby znalost základních tanců byla pro vás přínosem a chvíle strávené v tanečních jedny z nejkrásnějších v životě.

Těší se na vás Jana Dostálová a Lubomír Janoušek (lektoři společenského tance)

  Veškeré informace získáte v TIC Mor. Budějovice (MKS Beseda) tel. 603 207 511, dále na tel 774 839 621 (J. Dostálová), jana-dost@seznam.cz

tanecni_2016_pr