Píšťala proti píšťalám


JAN  HORA – varhany

EVA  PRCHALOVÁ – flétna       

Vstupné 150,- Kč.


Program:

 1. Georg Muffat (1653-1704) Toccata XI. z cyklu „Apparatus musico-organisticus“
 2. Johann Sebastian Bach (1685-1750) Partita a moll pro flétnu sólo BWV 1013
  (1.Allemande- 2.Corrente- 3.Sarabande -4.Bourrée angloise)
 3. František Xaver Brixi (1732-71) Preludium a fuga C dur
 4. Jan Křtitel Kuchař (1751-1829) Andante As dur
 5. Josef Ferdinand Norbert Seger (1716-82) Fuga na „Ite missa est“
 6. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-91) Andante z Koncertu D dur pro flétnu KV 314
 1. Jiří Teml (nar.1935) Loucká pastorela
 2. Paul Jeanjean (1874-1928) Studie č.11 pro flétnu sólo
 1. Claude Debussy (1862-1918) Syrinx pro flétnu sólo
 2. Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-47) Sonáta č.2 z op.65 (1.Grave- 2.Adagio-3. Allegro maestoso e vivace- 4.Fuga. Allegro moderato)

 


JAN  HORA (nar.1936)

vystudoval Pražskou konzervatoř ve třídě prof.J.B.Krajse,hudební fakultu AMU ve třídě prof.Dr.Jiřího Reinbergera a vzdělání si rozšířil ještě na Franz-Liszt-Hochschule ve Výmaru u prof.J.-E.Köhlera.Již při studiu se zúčastnil mezinárodních varhanních soutěží, kde m.j. se stal laureátem Mezinárodní bachovské soutěže v Gentu v Belgii(1958) a Mezinárodní bachovské soutěže v Lipsku(1964). Koncertoval v USA, Japonsku, Německu, Švýcarsku, Rakousku, Holandsku, Belgii, Itálii, Španělsku, Dánsku, Norsku, Švédsku, Maďarsku, Rusku, Ukrajině, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Azerbájdžánu, Gruzii, Arménii. Na mezinárodních varhanních festivalech účinkoval v Göttingen, Bruselu, Stockholmu, Brémách, Pražském jaru, v Bratislavě nebo Košicích. Spolupracuje s mnoha špičkovými orchestry (Česká filharmonie, Symfonický orchestr hl.města Prahy FOK, SOČR a další – řada nahrávek Janáčkovy Glagolské mše (ČF dir.Václav Neumann, Sir Charles Mackerras, Státní filharmonie Brno František Jílek)

Na Pražské konzervatoři vyučoval 1965 – 2016, na hudební fakultě AMU zároveň 1977-2014, ,od 1995 jako profesor varhanní hry.V současné době působí na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové.

Často je zván do porot mezinárodních varhanních  soutěží – ARD v Mnichově, Mezinárodní bachovská soutěž ve Freibergu, v Erfurtu, soutěž M.Regera v Hamm, Ljubljana, Pražské jaro, Brno, Soutěž mladých varhaníků v Opavě.

Horův repertoár zasahuje do všech stylových epoch se zvláštním zaměřením na českou varhanní tvorbu. Nahrál Brixiho varhanní koncerty s PKO, souborně varhanní skladby A.Dvořáka, J.B.Foerstera, L.Janáčka, B.Martinů, M.Kabeláče a A.Háby a staré české mistry J.Zacha,K.B. Kopřivu a J.K.Kuchaře.
Působí také jako hudební kritik a editor varhanních skladeb (Janáček, Kabeláč).

 


 

Eva Prchalová (*1989, roz. Myslivcová)

pochází z Liberce, kde se již od dětství věnovala hře na hudební nástroje a zpěvu (mj. Severáček). Od svých šestnácti let působila jako flétnistka a pikolistka v mezinárodním studentském orchestru Europera Jugendorchester. Po ukončení gymnázia byla přijata ke studiu příčné flétny do třídy Jana Riedlbaucha na Pražskou konzervatoř a vedlejšího oboru varhan u prof. Jana Hory, díky čemuž se seznámila s mnoha varhaníky, se kterými dodnes spolupracuje. S varhanicí Ivanou Michalovičovou podnikla vedle četných tuzemských koncertů také dvě koncertní cesty do Kanady. S varhaníkem Ondřejem Valentou vystupuje jako duo či společně s houslistkou Šárkou Petříkovou jako komorní soubor NiTrio. Zkušenosti s komorní hrou načerpala také v dechovém kvintetu Arzillo Quintet. Premiérovala řadu děl soudobých českých skladatelů, podílela se na natáčení několika CD a vystoupila v rámci hudebních festivalů jako např. Pražské jaro, MHF Leoše Janáčka aj. Dodnes se zapojuje do hudebního života v rodném Liberci, kde je mimo jiné členkou folklórního souboru Jizera. Hudbě se věnuje také z pohledu muzikologie. Je doktorandkou na Ústavu hudební vědy FF UK v Praze a se specializuje na život a dílo Antonína Dvořáka.